PRIVACYVERKLARING.

Persoonsgegevens die wij verwerken.
Berkers Tuinen verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam.
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • Adresgegevens
 • Postcode + plaats.
 • Telefoongegevens
 • E-mail adres.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.
 • Informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier op www.berkerstuinen.nl


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen,
om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over minderjarige,
neem dan contact met ons op via info@berkerstuinen.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben?
Berkers Tuinen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U gebruik te laten maken van onze dienstverlening.
 • Het afhandelen van uw opdracht en het informeren over het verloop ervan.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Het beantwoorden van vragen.
 • Het afhandelen van facturatie en het betalingsverkeer.
 • Het verzenden van onze e-mailnieuwsbrief.
 • Het verzenden van kerst kaarten.
 • U te informeren over wijzingen van onze diensten en producten.


Hoe lang we gegevens bewaren.
Berkers Tuinen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan schrikt nodig is om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Waar van toepassing hanteren we voor de gegevens die wij verzamelen de daarvoor geldende wettelijke bewaartermijnen.
U kunt altijd contact opnemen om uw gegevens door ons uit het klanten bestand te halen.

Delen met anderen
Berkers Tuinen verkoopt of verhuurt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven/instellingen die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Berkers Tuinen blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Google Analytics, cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Berkers Tuinen gebruikt geen Google Analytics, cookies of vergelijkbare technieken.

Nieuwsbrieven, kerstkaarten en aanbiedingen.
Klanten worden automatisch toegevoegd aan het abonneebestand van onze nieuwsbrieven, kerstkaarten en aanbiedingen.
Af en toe versturen wij nieuwsbrieven en aanbiedingen en jaarlijks versturen wij kerstkaarten voor het onderhouden van een goede klantrelatie.
U kunt zich hiervoor ten allertijden afmelden. Stuur hiervoor een e-mail naar info@berkerstuinen.nl

Foto’s voor op de website en Facebook en berichten op socialmedia.
Bij onze intake gesprek wordt altijd gevraagd of wij foto’s mogen maken en of wij deze mogen gebruiken op onze website en Facebook.
Wij zullen nooit namen- of adres gegevens openbaar vermelden.
Deze gebruiken wij uitsluitend voor onze portfolio.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage kunt u indienen door een brief,
voorzien van naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer en een kopie van geldig legitimatiebewijs.
Maak in deze koppie je pasfoto, MRZ(machinereadable zone,
de strook met nummers onderaan het paspoort) paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van je privacy, te sturen aan Berkers Tuinen, Fitissingel 86, 5754 CB Deurne.
We zullen ter zake deze identificatie geen gegevens van u opslaan, dit ter bescherming van uw privacy.
Berkers Tuinen zal zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Beveiliging.
Berkers Tuinen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met ons via 06-238 553 35 of via info@berkerstuinen.nl.

Over deze verklaring.

Website van derden.
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden.
Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Aanpassen privacyverklaring.
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
Raadpleeg daarom regelmatig deze privacyverklaring. Wij hechten veel waarde aan uw oordeel en eventuele suggesties ten aanzien van onze website.
Indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft, kunt u contact met ons opnemen via info@berkerstuinen.nl.